(+34) 973 44 52 78 info@gruprl.com

Més de 35 anys al seu servei

Experts en adquisicions, concursos i fusions.

Més de 1000 sentències favorables.

Més de 650 empreses satisfetes.

Constituït l'any 1.974 per Pompili Roiger Blanch i F. Xavier Liñan Solé

En l’actualitat ja hi treballen 9 professionals del dret de forma directa i més de 10 professionals d’altres àmbits de forma indirecta, per cobrir tots els camps legals del món empresarial. Hi ha una relació de col•laboració amb altres despatxos. Un grup de professionals capaç de cobrir una amplia gamma de serveis en l’àmbit jurídic – econòmic dels clients. Essent un despatx especialitzat en Dret de l’empresa

DRET MERCANTIL

Disseny de l’estructura societària de l’empresa. Constitució de societats; actuacions derivades del desenvolupament normal o extraordinari de la societat…

ADMINISTRATIU

Assessorament de contractes administratius, gestió d’expedients disciplinaris, recursos administratius, expropiacions forçoses…

DRET FISCAL

Assessorament fiscal a societats i persones físiques. Assessorament i servei Jurídic en els procediments relacionats amb la Hisenda Pública…

DRET LABORAL

Assessorament i defensa de tota mena de assumptes relacionats amb el Dret Laboral i la Seguretat Social. Gestions i actuacions tan judicials com administratives…

El convidem a conèixe'ns

El nostre Despatx vol l’harmonització de la vessant empresarial del bufet amb el necessari vincle de confiança que s’estableix amb el client. Adquirim un compromís total amb el client i els seus interessos, amb una atenció personalitzada a tots els nivells. La finalitat és la seguretat jurídica del client.

Últimes notícies

Veure totes les notícies >>

LAS EMPRESAS SE ALEJAN DEL CONCURSO DE ACREEDORES

La estadística mercantil del Colegio de Registradores correspondiente al primer trimestre del año aportan datos positivos como la brusca bajada de las empresas en concurso de acreedores, pero también señales de alerta como la caída en el ritmo de creación de nuevas...

Associats:

Especialitzats en Dret de l'empresa