(+34) 973 44 52 78 info@gruprl.com

Sobre nosaltres.

Essent un despatx especialitzat en Dret de l’empresa, la finalitat del despatx ha estat sempre assessorar de forma permanent i íntegra el món empresarial.

Inicis

Des del inici del despatx es va creure en la necessitat de cobrir les carències jurídiques del sector empresarial. La causa de que el nostre despatx s’orientés des de la seva creació en l’àmbit de l’empresa prové del seu fundador Pompili Roiger Blanch que gaudia de la seva pròpia experiència com a empresari i venint del món empresarial, es permetia de conèixer la problemàtica del mateix i sentia que el petit i el mitjà empresari eren orfes de l’assessorament legal i sovintment els assistien persones desconeixedores del dret empresarial.

Durant 20 anys vàrem ser l’assessoria jurídica de la Confederació d’Organitzacions Empresarials Lleidatanes, i vàrem conèixer les problemàtiques dels sectors.

Compromís amb el client

El nostre Despatx vol l’harmonització de la vessant empresarial del bufet amb el necessari vincle de confiança que s’estableix amb el client. Adquirim un compromís total amb el client i els seus interessos, amb una atenció personalitzada a tots els nivells. La finalitat és la seguretat jurídica del client.

Assessorament integral

El nostre objectiu vers el client és la presentació d’un servei integral en tots els àmbits de l’empresa, tant a nivell jurídic com a nivell fiscal.

Amb l’assessorament integral aconseguim preveure i mantenir una seguretat jurídica al client, enviant perjudicis posteriors, i amb el conseqüent guany de rendibilitat.

El coneixement global de totes les activitats del client ens permet actuació interdepartamental de les àrees de dret fiscal, dret mercantil i dret civil per aconseguir una màxima rendibilitat en l’assessorament.

Constituït l’any 1.974, per Pompili Roiger Blanch i Francesc Xavier Liñan Solé. En l’actualitat ja hi treballen 9 professionals del dret de forma directa i més de 10 professionals d’altres àmbits de forma indirecta, per cobrir tots els camps legals del món empresarial. Hi ha una relació de col•laboració amb altres despatxos. Un grup de professionals capaç de cobrir una amplia gamma de serveis en l’àmbit jurídic – econòmic dels clients.

Assessorament de forma permanent i íntegra el món empresarial