(+34) 973 44 52 78 info@gruprl.com

COL·LABORADORS

Assegurances, inversions i serveis financers personals.

Dret de la Propietat industrial i intel·lectual

Taxacions i valoracions immobiliàries homologades pel Banc d’Espanya.  

Compliance i Protecció de dades.

Grup immobiliari

Dret urbanístic i penal.

Assistència tècnica laboral.

Compliance i Protecció de dades.

Especialitzats en Dret de l'empresa