(+34) 973 44 52 78 info@gruprl.com

ÀREES D’ ACTUACIÓ

EMPRESA
 • Negociació i contractació mercantil.
 • Estructura empresarial.
 • Societats.
 • Empresa familiar. 
 • Fusions i adquisicions.
 • Govern corporatiu i responsabilitat corporativa.  
 • Prevenció de blanqueig de capitals. 
 • Litigi.
CONCURSAL
 • Reestructuració empresarial i insolvències d’empreses.
 • Administració concursal. 
 • Procediment concursal. 
 • Pre concurs. 
 • Concursos-
 • Litigi.
FISCALITAT
 • Assessorament fiscal a societats i persones físiques.  
 • Optimització de situacions tributàries.  
 • Procediments relacionats amb Hisenda Pública. 
 • Impostos personals i societaris.
 • Tributació. 
 • Litigi.
PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ
 • Emprenedoria i Startups.
 • Marques, dissenys industrials i noms de domini.
 • Patents i models d’utilitat.  
 • Know-how.
 • Propietat intel·lectual.
 • Fashion Law. 
 • Contractació. 
 • Competència.
 • Consumidors.
 • Mitjans de comunicació, publicitat off line/on line i noves tecnologies.  
 • Drets d’imatge.  
 • Protecció de dades.
 • Litigi.
CIVIL
 • Contractació civil. 
 • Propietat i drets reals. 
 • Arrendaments.
 • Transaccions immobiliàries. 
 • Propietat Horitzontal. 
 • Convenis matrimonials.
 • Mediació familiar. 
 • Separacions, divorcis i nul·litats matrimonials. 
 • Reclamacions i impugnacions de paternitat i accions de filiació. 
 • Reclamació de drets d’aliments.  
 • Adopcions.
 • Incapacitades.
 • Successions i herències. 
 • Responsabilitat civil i accidents. 
 • Reclamacions.
 • Litigi.
ADMINISTRATIU
 • Contractació administrativa. 
 • Gestió d’expedients disciplinaris. 
 • Recursos
 • Expropiacions forçoses. 
 • Urbanisme.
 • Béns públics. 
 • Transport i alimentació. 
 • Sectors regulats. 
 • Litigi.
LABORAL
 • Planificació en contractació laboral. 
 • Assessorament en Dret laboral i Seguretat Social.  
 • Acomodiaments.
 • Sancions.
 • Reclamacions.
 • Inspeccions de treball. 
 • Pensions.
 • Jubilacions.
 • Litigi.
PENAL
 • Assessorament.
 • Penal econòmic i de l’empresa. 
 • Litigi.

Possibilitat de quota mensual/tarifa plana amb tot l’assessorament inclòs.

Assessorament permanent i íntegre del món empresarial

ÀREES D’ ACTUACIÓ

Constituït l’any 1.974, per Pompili Roiger Blanch i Francesc Xavier Liñan Solé. En l’actualitat ja hi treballen 9 professionals del dret de forma directa i més de 10 professionals d’altres àmbits de forma indirecta, per cobrir tots els camps legals del món empresarial. Hi ha una relació de col•laboració amb altres despatxos. Un grup de professionals capaç de cobrir una amplia gamma de serveis en l’àmbit jurídic – econòmic dels clients.